Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αποτελεί το κύριο συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, με σκοπό τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου και την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ (Ν4009/2011).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 5/03-04-2015 απόφαση του Σ.Ι. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας , μετά την αριθμ. πρακτ. 59/12-11-2008 (Θέμα 5ο) Απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος.
Λειτουργεί συμβουλευτικά προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος και ταυτόχρονα υποστηρικτικά στο έργο των ΟΜ.Ε.Α του Ιδρύματος, της Α.ΔΙ.Π. και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. προκειμένου να διασφαλιστούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και βελτίωσης του Ιδρύματος και να καταστεί ανταγωνιστικό στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer